Advendo

Herinnering aan Pieter Cornelis Eelman.

Pieter Eelman intervieuw

Intervieuw voor RTV Blauwe stad.

 

Herinnering aan Pieter Cornelis Eelman, overleden 9 december 2015.

 

Piet is 27 april 1930 geboren op Texel.

Van Texel is hij in Zuid-Limburg terecht gekomen waar hij zelfs onder in de mijnen gewerkt heeft.

En van Zuid-Limburg ging hij “emigreren” naar Groningen.

 

Piet en zijn vrouw Jannie kwamen aan de Wiegersweg in Finsterwolde te wonen.

Willie Bolhuis zat destijds in het bestuur van Advendo en ging Piet vragen of hij lid wilde worden van de zangvereniging.

Ze zei: “Ik heb gehoord dat Limburgers goed kunnen zingen, dus dat zal u dan ook wel kunnen”.

Hij had er al eerder aan gedacht om te gaan zingen, maar het drukke werk belette hem.

 

In 1971 is Piet lid geworden van Advendo.

In 1976 kwam hij in het bestuur als “vice-voorzitter”

en een jaar later nam hij het voorzitterschap over van de heer Tuin, die ermee wilde stoppen.

Hij is 23 jaar voorzitter gebleven. Van 1977 tot in het jaar 2000.

Piet had het roer stevig in handen en loodste de vereniging door luwtes en stormen.

Hij schreef in die tijd in z’n eentje de revue, speelde er zelf ook in mee.

Maakte de agenda voor de vergaderingen, en de penningmeester ontlastte hij door de belastingzaken over te nemen.

Moesten er officiële brieven geschreven worden, contacten worden gelegd, of vergaderingen bezoeken, hij deed het.

Na zijn bestuursperiode hebben we hem het erevoorzitterschap gegeven.

Maar hij bleef altijd met raad en daad aanwezig.

Altijd behulpzaam met het verslepen van de piano en opbouw van podium en toneel.

Jaarlijkse rommelmarkt, Piet was erbij.

Hij was dus echt “van alle markten thuis”!

 

Piet was een goede bas, kende zijn partij, verzuimde (bijna) nooit.

Hij was van plan om tot zijn 80e te blijven zingen.

Maar toen het zover was, kon hij toch geen afscheid nemen van het koor.

Het zingen gaf nog veel plezier én de bassen konden hem ook niet missen.

 

Tot afgelopen september is Piet nog lid gebleven. 44 jaar!

De leeftijd speelde parten, het was genoeg.

Voor zo vele jaren dienstbaarheid aan zangvereniging Advendo is Piet toen

gehuldigd met een oorkonde én een revers-speldje van de solsleutel.

Daarbij is hij tevens erelid gemaakt.

 

Wie had kunnen denken dat het einde van zijn leven zo kort daarna daar was.

We zullen hem missen,

Piet die zich altijd met hart en ziel heeft ingezet voor de zangvereniging!

 

 

 

Uitreiking abraham voor 50e jaar.        Uitreiking abraham voor 50e jaar.

 

Abraham voor zijn 50e verjaardag.

 

 

Revue         

Revue