Advendo

Het optreden van het koor en de revue, 16 maart, was weer een groot succes.

      Dit jaar hebben we 2 jubilarissen gehuldigd, die al 40 jaar bij het koor zijn.

                            

         

         

      Ook nog een huldiging door een vertegenwoordigster van de Bond van Koren.

 

            2 Liederen van het koor.

Koor1               Koor2

  Fascination                                             Tebje Pajom

 

Dankzij onze adventeerders en sponsors is dit allemaal mogelijk gemaakt.