Advendo

 

Samenvatting ontstaan van Advendo.

 

In het najaar van1902 zat mevrouw Schönfeld-Ebels in de schommelende oude tram, die toen huiswaarts reed naar Finsterwolde, heel enthousiast te praten over het zangfestijn, dat ze die avond had bezocht in Winschoten. Haar enthousiasme werkte zo aanstekelijk op haar medepassagiers. dat men al snel opperde. dat zoiets moois toch eigenlijk ook in Finsterwolde moest komen.

Er werd een bespreking gehouden in café Buurma en men besloot een lijst te laten circuleren, waarop men zich kon aanmelden voor het lidmaatschap. En dát resulteerde in het feit dat op 29 december 1902 Advendo kon worden opgericht.

Er werd een bestuur gevormd bestaande uit drie personen nl. voorzitter K.T.Kremer, vice-voorzitter T.Bakker en secretaris/penningmeester/bibliocaris mevr. Schönfeld-Ebels.

De allereerste repetitie ging op 12 januari 1903 met 41 leden van start, in “Hotel de Unie”.

De eerste repetitieavonden zong men alleen maar Vaderlandse liederen omdat er nog geen repertoire was en ook nog geen dirigent. Voor deze functie had men het oog laten vallen op de heer Tj.Hoek. die hotelier was in Beerta en tevens tijdelijk onderwijzer aan de school in de Kroonpolder. 

Op zekere dag togen de drie bestuursleden per fiets naar de Kroonpolder om de heer Hoek te vragen of hij de repetities wilde leiden.Ze kwamen hem onderweg tegen en midden in de polder werd hij tot directeur van Advendo benoemd (men sprak van directeur i.p.v. dirigent).

Het was de echtgenote van de vice-voorzitter die de naam Advendo bedacht. Advendo staat voor: Aangenaam Door Vriendschap En Nuttig Door Oefening.

Nadien zijn er meer verenigingen in andere plaatsen opgericht met dezelfde naam, maar allen jonger, zodat het er veel van heeft dat Advendo van Finsterwolde de oudste met die naam is.

 

Op 18 februari 1907 werd het “Reglement van de Gemengde Zangvereniging “A.D.V.E.N.D.O.” te Finsterwold” vastgesteld.

Artikel 1 geeft aan dat het doel der vereniging is, om door het houden van geregelde zangoefeningen, de liefde voor de zang bij de leden te vermeerderen en hen daardoor nuttige en genoeglijke avonden te verschaffen.

De contributie werd vastgesteld op 1 gulden per jaar voor het lidmaatschap én 15 cent per maand. Wilde je lid worden dan “dienen men zich te onderwerpen aan eene ballotage”. Voor verzuim van de repetities werd een boete opgelegd van 10 cent. Concerten (uitvoeringen) werden 1x per jaar gehouden op één van de kerstdagen.

 

In haar bestaan kende Advendo ups en downs.

Zo ging een concert niet door vanwege de Spaanse griep, moest de verzuimboete worden verhoogd naar 50 cent vanwege de slechte opkomst, was er een flink kastekort omdat de leden aan de pimpel gingen op kosten van Advendo (ze kregen daar een enorme uitbrander voor).

In 1934 hing het voortbestaan van Advendo aan een zijden draadje. Er zijn te weinig leden om door te gaan, en financieel gaat het zo slecht dat ze hun directeur moeten ontslaan. Er wordt een ledenwerfactie op touw gezet. Deze heeft succes en Advendo is gered. En dan komen de oorlogsjaren 40-45. omdat Advendo geen lid wilde worden van de cultuurkamer was men genoodzaakt te stoppen. Er werd in 1942 nog wel een uitvoering gegeven maar daar kleefden goede en minder goede herinneringen aan.Op 20 juni 1945 worden de repetities weer hervat met 40 leden. Er was echter geen muziek meer en ook de kas was verdwenen. Men moest dus improviseren. Om toch weer wat geld in kas te hebben legden de leden elk F2,50 in. De contributie werd vastgesteld op 1 gulden per maand.

 

 

De volgende jaren gaat het goed met Advendo, vooral het 50jarig bestaan in 1952 was een hoogtepunt Maar dan volgt een dramatische gebeurtenis. In de vroege ochtend van de tweede kerstdag in 1956 breekt er brand uit in hotel “Unie”.

De toenmalige hotelhouders, het echtpaar Meendering, kon gelukkig het vege lijf redden. Maar zagen voor hun ogen dat het hotel met inventaris een totale prooi der vlammen werd. Veel verenigingen, waaronder Advendo raakten daardoor zwaar gedupeerd. Een behoorlijke waarde aan muziek, toneelboekjes en muziekmappen waren verbrand én Advendo zat zonder onderkomen.

Gelukkig kon Advendo voor de repetities terecht in café de Nijverheid van de familie v.d.Holt en bleef hier tot 1965.Daarna repeteerde Advendo in het Buurthuis en in 1970 gaat Advendo naar zaal Elzinga (later v.d.Paard) waar de uitvoeringen al steeds plaats vonden. Traditiegetrouw voerden leden van Advendo na de uitvoeringen een toneelstuk, of soms een operette op. Maar in 1978 werd dat veranderd in een Revue.

Advendo blijft tot 1988 bij van der Paard en in 1989 vindt de eerste uitvoering plaats in het huidige onderkomen, het Dorpshuis/Zalencentrum de “Pyramide”.

Leuk detail is dat de “Pyramide” op bijna dezelfde plek staat als hotel de Ünie”. Advendo is dus na vele omzwervingen weer “op’t olle stee”.

naar boven                          Advendo 2003.